วิธีที่ทรงใช้ในการปฏิบัติสมาธิ

   

     วิธีที่ทรงใช้ในการปฏิบัติสมาธิ

     เมื่อมีโอกาสจึงได้กราบทูลถาม
พระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งว่า….
ถ้าทำไม่ได้ ก็ให้ลองใช้วิธีนับ . . . และ . . . ทรงแนะนำว่า
หนึ่ง… เข้า  หนึ่ง… ออก  สอง… เข้า สอง… ออก

     ท่านบอกว่าการปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระองค์ท่านก็ทรงทำเช่นนี้ ผมจึงทราบว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้วิธีนี้

พระราชจริยาวัติในการปฏิบัติสมาธิ

      พระราชจริยาวัตร ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาของพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะทรงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังทรงตั้งพระทัยศึกษาอยู่ตลอดเวลา
เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปไหนก็ตาม มักจะเสด็จฯเข้าไปในวัด แล้วรับสั่งกับพระผู้ใหญ่เป็นเวลานานๆ… อย่างเช่นกับ….
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

       ทรงศึกษาสมาธิอย่างละเอียดลออ
การศึกษาสมาธิของพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงศึกษาย่างละเอียดลออจริงๆ เท่าที่ผมจำได้ในสมัยโน้น พระผู้ใหญ่ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษา พระองค์จะโปรดให้นิมนต์ให้เข้าไปในวัง เพื่อถวายกัมมัฏฐาน ที่เรารู้ๆกันอยู่ก็มี ท่านฤๅษีลิงดำ (พระราชพรหมญาณ)
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม เป็นต้น
ทรงบันทึกเทปคำสอนไว้พระราชทาน
คำสอนคำถวายกัมมัฏฐาน ของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พระองค์จะทรงบันทึกลงเทปไว้ คำเทศน์ คำสอนใด ที่ทรงเห็นว่าจะมีประโยชน์สำหรับพวกเราที่หักใหม่ทั้งหลาย ก็จะทรงพระกรุณาพระราชทานมาให้ และพวกเรามักจะได้รับพระราชทานเทปจากในหลวงเสมอ ผมจำได้ว่าที่เคยได้รับพระราชทานมา ก็มีขงพระสมเด็จพระสังฆราช ของท่านฤๅษีลิงดำ ของพระอาจารย์พุธ ฐานิโย เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *