เมื่อคาวเสด็จไปบ้านแม่สา

 

        หลายปีมาแล้ว…ตามเสด็จไปบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่สานั้นเดี่ยวนี้ใครๆก็รู้จัก เพราได้กลายเป็น   “แม่สาแสลลี่ย์” มีถนนชั้นหนึ่งเชื่อมกับโลกภายนอกและมีอาคารบ้านเรือน ตลอดจน รีสอร์ต หรือที่พักตากอากาศทันสมัยโผล่ขึ้นมามากมาย

แต่แม่สาในสมัยที่ผมเสด็จเมื่อเกือบ 20 ปีมาแล้ว เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที่ยังไมได้รับการพัฒนา เวลาเสด็จฯเยี่ยม ต้องเสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปลงตรงที่เขาเตรียมถวายไว้ แล้วทรงพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้าน ซึ่งอยู่บนไหล่เขาลูกถัดไป

เสด็จเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการปฏิบัติงาน

        วันนั้นและปีนั้นมีรายการพิเศษ คือ นอกจากเสด็จฯ เยี่ยมชาวเขาเผ่าม้งที่บ้านแม่สาแล้ว ยังทรงพระราชดำเนินลงไปยังเชิงเขา เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชดำริอีกด้วย

ผู้ที่ตามเสด็จฯ นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็มีผผม มีพลเอกดำรง สิกขมณฑล (สมุหราชองครักษ์…ถึงอนิจกรรมไปแล้ว ขณะนั้นเป็นนายทหารราชองครักษ์ประจำและดูเหมือนจะมียศเป็นพันโทอยู่) และพลเอกเทียนชัย จั่นมุกดารองสมุหหราชองครักษ์ขณะนั้นเป็นหัวหน้าแผนกถวายความปลอดภัยของ กรมราชองครักษ์ และดูเหมือนจะมียศเป็นพันโทอยู่เหมือนกัน ตามเสด็จฯตามหน้าที่ด้วย ผมเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำ ฉะนั้นจึงเดินนำอยู่ข้างหน้า เดินไปได้ครู่หนึ่ง ผมก็เห็นด้วยความวิตกว่า ทางเดินนั้นลาดลงไปตามไหล่เขา ค่อนข้างชัน เป็นระยะทางไกลลิบ ที่วอตกกันเพราะรู้ว่า เมื่อเสด็จพระราชกรณียกิจล้วน จะต้องทรงพระราชดำเนินกลับ เป็นห่วงพระยุคลบาทก็ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนั้น เป็นห่วงตัวเองว่าจะตามเสด็จฯไหวหรือ

          ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์

          ขากลับก็ได้เรื่องจริงๆ คือพอเดินกลับขึ้นไปได้ไม่ถึงครึ่งลูกเขาผมกำลังหอบและบากขาอยู่ด้วยความเหนื่อย…..ใจจะขาด พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงราชดำเนินผ่านขึ้นไปทรงก้าวยาวเนิบๆและสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *