ความอดทนในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

 

        ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆ ที่เคยรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากพระราชหัตถ์ คงจะได้เคยตระหนักและอัศจรรย์ใจกันมาแล้ว…ว่า…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนั่งอยู่บนพระเก้าอี้ที่ระทับ ได้เป็นเวลาติดต่อกัน ๒-๓ ชั่วโมง ทรงรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่เจ้าหน้าที่ทูลเกล้าฯถวายแล้วพระราชทานให้แก่บัณฑิตเหล่านั้น…..คนแล้วคนเล่า…. บางครั้งรวมเป็นจำนวน ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คน โดย ไม่ทรงพระกิริยาที่ส่อความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า หรือเบื่อหน่าย พระวรกายอยู่ท่าตรงเช่นนั้นจนเสร็จพระราชกรณียกิจ

       ครั้งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลก ในงานพระราชทานปริญญาบัตรเหมือนกัน ผมเดินทางไปล่วงหน้า เพื่อดูความเรียบร้อยก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ…โดยปกติ…ก่อนที่จะมีพิธีรับพระราชทานปริญญาแต่ละครั้งนั้นเข้าจะมีการซ้อม มีการเกณฑ์เอาอาจารย์มานั่งแทนพระองค์ ปรากฏว่ามีการผลัดเปลี่ยนกัน ๓-๔ คน กว่าการซ้อมจะแล้วเสร็จ และอาจารย์ทุกคนก็บ่นว่า ปวดเมื่อยเหมือนกันหมด

ลองคิดดู…. พอถึงวันพระราชทานจริงๆ ช่วงเวลาที่ครูบาอาจารย์ต้องผลัดเปลี่ยนกัน ๓-๔ คน ในเวลาซ้อมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระองค์เดียวเท่านั้น พระราชทานจนเสร็จพระราชกรณียกิจไม่ได้ผลัดเปลี่ยนกับผู้ใดเลย

        มิหนำซ้ำในบางครั้ง เมื่อกลับจากกระพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ยังเสด็จไปทรงวิ่งบริหารพระวรกายอีกด้วย

ครบรอบพระราชพิธีภิเษกสมรส วันที่ ๒๘ เมษายน

มีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ประการหนึ่ง…คือเป็น…วันครบรอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ…ในวันนั้น นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณีแล้ว…ตอนค่ำ…มักจะมีงานพระราชทานเลี้ยงแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และข้าราชบริพาร ที่ไปเฝ้าฯถวายพระพรในโอกาสนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *